CHỨNG NHẬN BẰNG KHEN

Bảng vàng: "DOANH NHÂN XUẤT SẮC THỜI KÌ HỘI NHẬP 2019"
Bảng vàng: “DOANH NHÂN XUẤT SẮC THỜI KÌ HỘI NHẬP 2019”

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận “THƯƠNG HIỆU TIN CẬY SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẬN TÂM 2019”

 

A
Chứng nhận: “TOP 100 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU ASIA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – EU – 2021

 

 

 

Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương năm 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Lãnh Đạo doanh nghiệp xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021